Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Първите детски домове в Русе отварят през 30-те години

| 18.09.2014На 13 април 1930 г. в Русе под председателството на Доростоло-Червенския митрополит Михаил, председател на братство „Добрина – Йосиф I”,  се провежда общо събрание на благотворителното дружество, на което се взема решение да се работи за откриването на дневни детски домове в работническите квартали на града.

Идеята е в тях да се приемат деца до 7 години, чиито родители работят във фабрики, работилници и др. и в дневните детски домове с тях да се занимават възпитателки и те да  получават храна и грижи. Малко по-късно братството гласува 50 хил. лв. за откриването на такива домове.

Благотворително просветно дружество (братство) „Добрина-Йосиф I” - Русе, една от най-успешните благотворителни организации в града. В устава му е записана целта на неговите членове – да подкрепят „материално и морално крайно бедните лица и семейства, поведението на които не е опорочено и сиромашията е доказана”. В началото на 1909 г. тя обединява 104 действителни, 3 спомагателни и 12 почетни члена. За да разшири дейността си обединява и няколко организации със сходни цели и насоки на изява (дружествата „Надежда”, „Добрий самарянин”, Православното христоянско братство). 

Първият детски дом е отворен съвместно с Православното християнско братство „Св. Климент Охридски” през есента на 1930 г. в сграда под наем. Същевременно започва и строеж на здание. „Добрина –Йосиф I” неколкократно отпуска средства за строителството, като общата сума възлиза на около 220 хил. лв.

Щедрост проявяват и стопански дейци и фирми като Алберт Искович (45 хил. лв.), братя Емануил и Неделчо Габровски (40 хил. лв.), фабрика „Постоянство” с 30 хил. лв., други предприятия, общината с около 40 хил. лв., Православното братство „Св. Климент Охридски” - с 80 хил.лв., министерства и др. Сградата е завършена в края на 1932 г. и в нея сe настанява денвният детски дом. Тогава той е бил посещаван от около 50 деца дневно. Издръжката му поели със съвместни усилия двете братства.

Вторият дневен детски дом, в чието откриване и поддръжка участва „Добрина – Йосиф I”, е на Православното братство „Св. Георги”. Той oтваря врати през 1931 г. в неудобно за целите помещение под наем. По инициатива на Доростоло-Червенския митрополит Михаил и с материалната подкрепа на ръководената от него организация (100 хил. лв.), на Емануил Габровски (50 хил. лв.), А. Искович (50 хил. лв.), Общината (40 хил. лв.) и самото братство „Св. Георги” (с 25 хил. лв.) е построена нова сграда за дома. Само след 2 години тя е разширена и ремонтирана, като в нея се отглеждат дневно по 40-50 деца.

Домът разполага с дарителски фонд, учреден от Емануил Габровски и Алберт Искович. През 1931 г. двамата известни русенски бизнесмени правят дарение за издръжката на дома. Фондът се управлява от Доростоло - Червенската митрополия и капиталът му възлиза на 400 хил. лв.

Инициативата на митрополията за полагане на грижи към децата продължава през 1934 г. с откриването на сиропиталището „Св. Георги”. Сиропиталището се издържа от Православното християнско братство „Св. Георги”. Помещава се в новопостроената за дневния детски дом сграда на братството и приютява между 20 и 25 деца сираци на възраст от 5 до 15 години.

Братството „Добрина – Йосиф I” подпомагало със значителни суми и безплатни ученически трапезарии.

Дейността на  Благотворително просветно дружество (братство) „Добрина-Йосиф I” - Русе, е представена в енциклопедията на дарителството "Дарителските фондове и фондации в България 1878 - 1951 г."


Издава: Българския дарителски форум
Източник: vesti.bg
Снимка: vesti.bg

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova