Присъедини се към нас в  Facebook English | Присъединете се към нас Конкурс за написване на есе, посветено на дяконията и милостинятаОрганизатори: Милостив съвместно със Софийска духовна семинария

Период: 01.11.2013 - 31.03.2014

Медийна подкрепа: (сортирани според датата на публикацията)

Описание:
Иисус Христос и светите апостоли ни учат, че грижата за ближните, нуждаещите се, болните, бедните, сираците, вдовиците, затворниците е дълг за всеки християнин. Много са примерите на милостиня и милосърдие, които светите отци и православните авторитети са извършвали от древни времена до днес. Св. безсребърници Козма и Дамян Римски са лекували даром и са подпомагали сиромаси с имуществото си; св. Николай тайно дарил пари на беден баща, за да го спаси от голям грях; св Йоан Милостиви е бил милосърден и щедър; св. Филарет Милостиви дарявал всичко, което имал на сиромаси; преп. Параскева Българска също раздала целия си имот на бедни; Св. Йоан Шанхайски създал дом за сираци и се грижил за изоставени деца; Старецът Паисий Светогорски помагал на бедни хора, деца и вдовици. Преди 9 септември 1944 г. Българска православна църква основава и поддържа детски лагери, ясли, градини, забавачници и игрища, занаятчийски училища, млечни кухни за родилки, детски юношески столове и трапезарии, сиропиталища, старопиталища и др. След падането на комунизма тази типично църковна дейност отново започва да се възражда, като са създадени кухни за бедни, дом за сираци, неделни училища, православни детски лагери, център за духовно обгрижване на наркозависими лица, свещеници посещават и се грижат за затворници и др.

Вдъхновен от примера, оставен ни от светите отци, сайтът milostiv.org организира конкурс, посветен на дяконията и милостинята. Конкурсът се състои от две части: ученически и студентски.

Първа част: За ученици от Софийска и Пловдивска духовна семинария

Тема на есето: Дяконията като начин на служение в Православната църква

Целта на конкурса е да стимулира участниците да разсъдят за мястото на църковната социална дейност в съвременния свят и да предложат своите виждания за грижата за ближния. Семинаристите се приканват да представят своите идеи за това, как те лично биха могли да помогнат и (или) как, като свещенослужители, биха призовали хората да се грижат за нуждаещите се.

Награди: Условия за участие:
В конкурса могат да участват семинаристи от Софийска духовна семинария и Пловдивска духовна семинария от трети, четвърти и пети клас.
Електронна поща за изпращане на творбите: milostiv.org@gmail.com
За участие в конкурса, моля изпратете ни:

Втора част: За студенти по богословие от четирите православни богословски школи в България и семинаристи от паралелния курс

Тема на есето: Милостинята като висока добродетел в християнството

Студентите се приканват да потърсят в своите есета отговорите на такива въпроси, като: Какво означава да бъдем милосърдни и да правим милостиня като християни? Защо това е важно за нас? Колко и по какъв начин можем да помагаме? Можем ли да го правим, ако не сме богати? За кого да се грижим и какъв тип дейности и начинания да подкрепим? Как виждате мисията на църквата като милосърдна и добродетелна дейност?

Награди: Условия за участие:
В конкурса могат да участват всички студенти по богословие от четирите православни богословски школи в България независимо, в кой курс са, дали са бакалавърска или магистърска степен и дали са редовно или задочно обучение Също така могат да участват и семинаристи от паралелния курс на Софийска духовна семинария..
Електронна поща за изпращане на есетата: milostiv.org@gmail.com
За участие в конкурса, моля изпратете ни:

Общи условия на конкурса

Краен срок за изпращане на есетата: 31 март 2014 г.

Условия, на които есетата трябва да отговарят

1. Обемът на есетата по двете теми се определя при размер на страницата А4, полета на наборното поле 2.5 см. от четирите страни, шрифт TimesNewRoman с размер 12 pt, и междуредие 1.5. Така оформена страница съдържа средно 350 думи, т.е. есето не трябва да бъде по-голямо от 2100 думи (6 стр. по 350 думи). От студентите (но не от учениците) се очаква в своите есета да посочат поне три литературни източници (книги или статии), освен връзки към уебсайтове, чрез които да докажат своите виждания за милосърдието и за църковната социална дейност. Препоръчва се (но не е задължително) есетата да са с обем поне 4 страници. Няма да се приемат есета с обем, по-голям от 6 страници, както и такива, които не разработват темата според изискванията за писане на есета (включително наличието на увод, изложение и заключение, а също и библиография за студентските есета; библиографията не се включва към 6-те страници на есето).

2. Всеки участник в конкурса трябва сам да потърси необходимата литература (или връзки в интернет), откъдето да почерпи нужната му информация за разработване на темата; като допълнително помощно средство можете да използвате дадените в синтезиран вид цитати от Новия завет относно милостинята и грижата за ближния на уебсайта на нашата организация, http://milostiv.org/text.php?id=477, където цитатите са взети от Синодалното издание на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет от 1992 г, поместено на http://www.pravoslavieto.com/bible.

3. Есето не трябва да съдържа само набор от чужди мнения и цитати: в него трябва да проличи Вашето собствено виждане за дяконията, милосърдието и милостинята в Църквата като нейни важни мисионерски дейности; в есето Ви трябва да се види и Вашето предложение за организирането на тези дейности във Вашата енория или във Вашата епархия като работещо църковно социално служение, което може на практика да бъде приложено и достойно изпълнено.

Комисия
Есетата ще бъдат щателно преглеждани и оценявани от комисия в състав: председател д-р Валентин Кожухаров, преподавател по християнско образование и по мисиология, и членове свещ. д-р Стоян Чиликов, доцент при катедрата по Теология на Философско-историческия факултет на Пловдивски университет, и свещ. Константин Цанков, преподавател по пастирско богословие в Софийска духовна семинария.
Оценяването се осъществява по шестобалната система с две промеждутъчни степени, при което се използват следните седем оценки: слаб (2), среден (3), добър (4), мн. добър (4.50), мн. добър (5), отличен (5.50) и отличен (6).

Награждаване на победителите в конкурса
Обявяването на резултатите и награждаването на победителите ще се състои през месец май в актовата зала на Софийска духовна семинария. Всички участници в конкурса ще бъдат своевременно уведомени за датата на тържеството.

Резултати:

Радваме се да съобщим, че комисията приключи с оценяването на есетата. Бихме искали да благодарим на всички участници за стойностните текстове, които ни изпратиха.

Класирането по категории е следното:

Първа категория: за ученици от Софийска и Пловдивска духовна семинария

Тема: Дяконията като начин на служение в Православната църква

Ивелин Димитров Василев   1-во място

Ивелин Димитров Василев
Чрез милосърдието човекът става истински човек
Иван Емилов Тупаров   2-ро място

Иван Емилов Тупаров
Милосърдните хора са щедри не само на материални средства, а и на чувства
Симеон Тодоров Тричков   3-то място

Симеон Тодоров Тричков
Чрез милосърдието човекът става истински човек


Втора категория: За студенти по богословие от четирите православни богословски школи в България и семинаристи от паралелния курс

Тема: Милостинята като висока добродетел в християнството

Василианна Мерхеб   1-во място

Василианна Мерхеб
По своята същност милосърдието не е материално, а е душевно и високо духовно
Ангел Андонов Карадаков   2-ро място

Ангел Андонов Карадаков
Да положиш душата си и да не те е страх, че ще загинеш, защото твоят брат ще бъде добре
Галя Тодорова Герганова-Стоянова   3-то място

Галя Тодорова Герганова-Стоянова
Липсата на състрадание и милосърдие е причина за духовната и материална криза, в която сме сега


Честито на победителите!

Награждаването ще се състои на 15 май (четвъртък) в сградата на Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски” от 14.15 часа. То ще бъде съпроводено с беседа, посветена на милосърдието и социалната дейност на Църквата. Повече информация за събитието може да откриете тук - milostiv.org/lecture

Бихме искали също така да благодарим специално и на председателя и членовете на комисията д-р Валентин Кожухаров, свещ. доц. д-р Стоян Чиликов и свещ. Константин Цанков за всеотдайната и високо отговорна работа при оценяването на есетата.Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova