Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Богатство и милосърдие

Автор: Борислав Димитров | 10.07.2019Себеуважението, което дължим помежду си като хора и граждани, оправдава усилията за изграждане на милосърдие и доброта в общуването и отношенията. Въпреки че сме различни в мисленето, поведението и мечтите ни, всички ние се стремим към щастие, благоденствие, здраве и това ни обединява.

Днес ние българите като общество трябва да се чувстваме призвани да помагаме помежду си, независимо по какъв начин. Милосърдието не се изразява само в материално отношение, то е преди всичко начин на мислене, то е загриженост за другия.

Милосърдието е основно последствие от добротата. Добротата е най-необходимата ценност в отношенията помежду ни, защото тя създава равни възможности и осмисля целите ни. Тя е не е само етична категория, но и ежедневна необходимост за всички нас. Добротата между хората позволява различния от нас да не бъде изолиран и дискриминиран, независимо от неговото социално положение, жизнен стандарт или професионални възможности.

Трябва да приемем смисъла на милосърдието и нейното послание към нас като общество. Именно по този начин можем да решим проблема със социалното и обществено интегриране на различните общности, на нуждаещите се хора, на децата, на младите хора с увреждания, които търсят своето място и признание наравно с всички останали.

Затова е важно да проявяваме разбиране към хората, да ги изслушваме търпеливо, както и да проумеем, че всеки един от нас, може да има нужда от нашата подкрепа и помощ, когато се налага. Трябва да си дадем сметка от какво имат нужда хората днес, какво желаят да постигнат в живота си и с какво можем да им помогнем като хора и съграждани. Милосърдието се проявява тогава, когато животът на хората се променя към по-добро.

А какво по-хубаво от това да живеем в един по-добър свят?  Та нали това е светът, в който живеем, това е нашият свят!  

Затова трябва да положим усилия да изградим по-достъпно и качествено образование и здравеопазване, което да достига до най-нуждаещите се, да премахнем съществуващите социални, икономически и психологически бариери пред тях. Нека да покажем, че живеем в единно, хуманно и социално отговорно общество, солидарно с всеки един от нас.

Тук е мястото да споделя, че за да бъдем добри, е редно да общуваме повече помежду си. „Общуването е безусловен спътник на всекидневния живот” – е казал Антоан дьо Сент-Екзюпери.

Толерантността и общуването между хората, независимо дали те си приличат или не, трябва да вървят ръка за ръка. Общуването е поддържането на някаква връзка, разговор, допир до личността и същността на другия. Милосърдието се появява вследствие от общуването между хората и е знак на добронамереност. То е тази способност на човека да зачита помага тогава, когато не е помолен за това, а реши да го направи сам.

Важно е да проумеем, че за да бъдем добри, не е достатъчно само да го заявяваме на публични места, по интернет или в приятелски разговори, но да се уважаваме помежду си в нашето всекидневие.

Това означава да проявяваме търпимост към чуждото мнение, да подхождаме сериозно към чуждите тревоги, да не отказваме съдействие, а да го прилагаме винаги, не само когато ни молят.

Милосърдието означава преодоляване на предразсъдъци и уважение към околния свят. Не трябва да забравяме, че проблемите на околните могат да станат утре наши собствени проблеми, с които ще се сблъскаме. Именно тук отзивчивостта помежду ни може да ни спаси, да обедини усилията ни, да ни помогне да сме заедно в трудни моменти.

Ето защо преодоляването на предразсъдъците може да улесни взаимоотношенията между хората, защото всеки човек има своите проблеми, които могат да сполетят утре някой друг, дори и без да е подозирал за тях. В такива моменти е важно да правим добро, защото хората са по-силни тогава, когато са заедно в делата си.

В този ред на мисли бих искал да подчертая виждането си, че милосърдието е способно да осигури спокойствие в обществото. Спокойствието в обществото от своя страна, ще гарантира коректност и почтеност в отношенията между хората, ще засили доверието между тях и не на последно място – ще ни направи по-уважителни във всяка ситуация.

Нека след себе си да оставяме милосърдие и добрина, за да бъдем духовно богати!

Благодаря!

 

Автор:

Борислав Димитров

Снимка: pixabay.com

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2021 milostiv.org
dgamalova