Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Илия от гр. Бяла Слатина: Пътят на знаещия е доста по-лесен

Автор: Илия от гр. Бяла Слатина | 30.07.2017Следният текст е мотивационно писмо, с което Илия от гр. Бяла Слатина кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2017. Целта на конкурса е да подпомага младежи в затруднено финансово положение, желаещи да учат висше образование. Към писмото си Илия ни изпрати и документи, с които показва, че общите приходите на двамата му родители са малко над 1000 лв. Той е на 19 години и има и по-малък брат. Всеки, който желае да помогне за следването на Илия, може да види как би могъл да го направи от секция Дарители на интернет страницата на конкурса - http://milostiv.org/text/758
***
Здравейте,
Чрез това писмо бих искал да кандидатствам за стипендията „Добротворчество“ на сдружението „Милостив“.

Тази година завърших своето средно образование и смятам да продължа обучението си във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ със специалност „Английска филология“.

За мен образованието винаги е било приоритет и не разбирам хората, които толкова умело го пренебрегват като възможност за тяхното професионално и личностно развитие, а предпочитат по-„лесния“ път в живота, но с течение на времето, те ще разберат, че пътят на знаещия е доста по-лесен. Времето в университета може да ни послужи за много неща, стига да го използваме пълноценно. Университетът неминуемо променя начина ни на мислене и възприятие за света. Започваме да мислим аналитично. Да взимаме правилни решения. Мисълта ни се насочва към решаването на проблеми, което е най-важното качество за един човек в живота. Придобиваме знания, относно нашата специалност, квалифицираме се, добиваме по-голяма значимост на пазара на труда, създаваме приятелства и контакти, срещаме значими хора, които иначе не бихме познавали. Университетът ни осигурява среда, в която контактуваме с бъдещите професионалисти от сферата. Колегите ни от университета ще се превърнат в колеги на работа, приятели по други фирми, приятели, които работят извън страната, а защо не и съоснователи в компанията ни. При всички положения, тези хора са бъдещето на сферата и ако искаме и ние да сме част от това бъдеще, е хубаво да имаме тези контакти и приятели. Същото важи и за преподавателите. В университета има много кадърни преподаватели, които наистина трябва да сме щастливи, че ще имаме възможността да познаваме и че те биха ни опознали. Това е голям плюс, който не знаем кога може да ни помогне в кариерата. Всички тези причини според мен са предостатъчни, за да искам да продължа своето образование.

Защо избрах точно „Английска филология“? Според мен това е една перспективна специалност, която може да ми отвори най-различни врати за в бъдеще и ще ми е от голяма полза като завърша. Още от малък се интересувам от този език и ученето на тази специалност преди всичко друго ще е нещо интересно за мен, а освен това и полезно. Английският език е най-широко разпространеният език в нашето съвремие – официален език в повече страни от всеки друг и предпочитан международен език по отношение на бизнеса, политиката, образованието и науката. Професионалното владеене на английски език е предимство във всяка сфера. „Английската филология“ съчетава задълбоченото практическо изучаване на езика с теоретична подготовка по лингвистика и литература. Историята на английския език е история на натрупване на речниковото му богатство и обособяване на онази специфика на изказа, която е неделима от обаянието на англоезичната литература. Възможности за реализация с тази специалност са: учители по английски език и литература (в общообразователни и специализирани средни училища); специалисти в образователни и културни институции; преводачи; консултанти по език и култура (на Великобритания и САЩ) в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; специалисти в печатни и електронни медии; изследователи в областта на общата лингвистика, сравнителното езикознание, литературната теория и историята на литературата; експерти и консултанти в български и чуждестранни фирми, в туристическия бизнес, в издателския бранш, в библиотеките и други; по-нататъшно обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“.

След като завърша образованието си ще работя по специалноста си в някое от направленията, които изброих като мисля да започна работа като преводач или учител по английски език и след това да се преквалифицирам, завършвайки магистратура, за да имам повече възможности занапред, да имам по-голяма тежест на пазара на труда и въобще да се усъвършенствам както в професионален, така и в личен план.

Мисля си, че изброих по-голямата част от нещата, поради които образованието би ми било полезно, не само на мен, а и на всеки, който е решен да учи. То може да ни донесе само ползи като най-различните знания и умения, които можем да придобием по време на нашето обучение, дипломата, която ще получим и която ще ни е от полза за цял живот, след като приключим обучението си и всички приятелства и контакти, които можем да създадем за това време.

Благодаря Ви, че отделихте време за да прочетете моето писмо и да разгледате документите ми. Надявам се да бъда одобрен и с Вашата помощ да осъществя целите си. 

Снимка: http://www.freeimages.com/photographer/dantesz-37300

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova