Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Какво е дарителска сметка, защо е необходима, къде и как се открива?

Автор: Милостив | 20.08.2016Защо се открива дарителска сметка?

Благотворителността е сред най-възвишените духовни дела, на които е способна човешката душа. За да не се злоупотребява с нея, едно от условията на Милостив при публикуване на призив е предоставянето на дарителска сметка.  Чрез тази сметка всички хора, които искат да помогнат, ще бъдат сигурни, че даряват парите си за човек, който наистина има нужда от помощ. Средствата, събрани по дарителската сметка ще се усвояват само безкасово и целево – по предназначение.  Така всичко ще бъде честно и прозрачно.

Какво е дарителска сметка?

Различните банкови институции са приели различни наименования за дарителските сметки. Някои банки ги наричат „специални разплащателни сметки“, други „набирателни сметки за лечение“ и т.н. Не е важно точното наименование. Важното е, че тези сметки са предназначени за събиране на средства за лечение и средствата в тях не могат да се използват за други цели. Това е и основната разлика от обикновената разплащателна сметка, която не гарантира използването на събраните средства в нея.
Как се открива дарителска сметка?
Първата стъпка е да  се снабдите с необходимите документи:
 • Документ за самоличност на пациента. Ако пациентът е дете – актът му за раждане и личните документи на родителите му/настойниците му.
 • ТЕЛК
 • Епикриза на пациента, който е титуляр на сметката
 • Оферта от лечебното заведение в България или чужбина, в която е посочена сумата за лечението, както и банковата сметка, на която тя трябва да бъде преведена
 • Ако пациентът е дете, някои банкови институции изискват документ, че Фондът за лечение на деца е отказал да покрие разходите му
Втората стъпка е да се запознаете с условията на различните банкови институции и да изберете една от тях. Препоръчваме ви тя да е с най-удобната за вас локация. Добре е при създаването на дарителската сметка да поискате от банката да открие акаунт за пасивно онлайн банкиране. Така ще следите всички постъпления от домашния компютър или мобилния ви телефон.

Третата стъпка за успех на дарителската ви кампания е да изпратите вашата история, документи и банкова сметка на нас (или на медията, която искате да ви помогне).

Коя банка да изберете?

За да ви улесним максимално,  от екипа на Милостив проучихме възможностите, които предлагат по-големите банкови институции. Във всички банки титулярът или упълномощеното от него лице оперират със сметката. Изключение правят случаите, при които титулярът няма навършено пълнолетие. Тогава със сметката оперира родител или настойник.
 • Фибанк – Възможност за откриване на дарителска сметка чрез показване на епикриза и лична карта. Такса за откриване на сметка – няма, такса за поддържане на сметка – няма. Събраните парични средства се изразходват чрез консултация с юрист на банката при откриването на дарителската сметка.
 • Банка ДСК – Възможност за откриване на дарителска сметка чрез показване на епикриза и лична карта. Сметката се открива от титуляр или упълномощено от него лице. Такса за откриване – 5 лв., такса за поддръжка - 1лв. на месец.
 • ОББ – Възможност за откриване на дарителска сметка чрез показване на епикриза, ТЕЛК и лична карта. Сметката се открива от титуляр или упълномощено от него лице. Таксата за откриване – няма, такса за поддръжка – няма. Контрол върху сметката и информация за тегления може да получава само титулярът или упълномощеното от него лице.
 • Банка Пиреус – Възможност за откриване на дарителска сметка чрез показване на епикриза и лична карта. Сметката се открива от титуляр или упълномощено от него лице. Такса за откриване – няма, такса за поддръжка – няма. Контрол върху сметката и информация за тегления може да получава само титулярът или упълномощеното от него лице.
 • Интернешенъл банк – Възможност за откриване на дарителска сметка чрез показване на епикриза и лична карта (възможно е да поискат и други документи). Сметката се открива от титуляр или упълномощено от него лице. Контрол върху сметката и информация за тегления може да получава само титулярът или упълномощеното от него лице.
 • Уни кредит – Възможност за откриване на дарителска сметка чрез показване на епикриза на лицето, за което ще се събират дарения. Такса за откриване и поддържане на сметката – „символична такса“. Контрол върху сметката и информация за тегления може да получава само титулярът или упълномощеното от него лице.
 • Постбанк – Възможност за откриване на дарителска сметка чрез показване епикриза и лична карта. В случаите, когато лицето е малолетно, сметката се открива на името на настойника, но се взима предвид акта на раждане на малолетния – до навършване на пълнолетие.
При някои договори за откриване на дарителска сметка – титулярът се задължава в случай, че събраните средства по дарителската сметка са повече от необходимите за постигане на целта – лечение, или в случай, че отпадне необходимостта от лечение на титуляра, събраните средства да се използват за друг случай. Титулярът трябва да посочи на банката в срок от 3 месеца друга дарителска сметка. Ако не го направи, банката прехвърля по свой избор съответната сума за друга подобна цел в друга дарителска сметка.

Снимка: Милостив

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2021 milostiv.org
dgamalova