Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Доц. Нушев за християнското милосърдие и социалната мисия на Църквата

| 19.06.2014В изказването си по време на беседата за милосърдието и социалната дейност на Църквата, доц. Нушев говори за представата за умилението в контекста на православната аскетика. Разсъждавайки върху думи на св. Йоан Рилски, лектора започна с въпроса какво значение имат св. Йон Рилски и неговия подвиг за нас като пример на умиление? Умиление има, когато е налице „сърдечно смирение” и „сърдечно съкрушение”. Умилението означава и милост, защото човекът приема Бога в сърцето си. Бог ни е призовал да бъдем съвършени, а съвършенството си можем да изразим чрез милосърдие, защото и Сам Бог е милосърден /Лк 6:36/.

Милосърдието извира от сърцето. То е „божествена добродетел”, сближаваща ни в най-висока степен до Бога. Защото Бог е човеколюбив, а ние се уподобяваме на Бога чрез добродетелта на милосърдието.

Освен като лично качество и дълг на всеки християнин милосърдието е и проява на Църквата. Милосърдие на Църквата има тогава, когато Църквата изпълнява своята социална дейност по примера на първата църковна община в Йерусалим след Петдесетница. Когато това се случи Църквата се превръща в организирана община за добротворство. Така милосърдието става път както за лично спасение, така и социална мисия на Църквата.

Доц. Нушев припомни и думите на патриарх Неофит, че днес нашата Църква е призвана да бъде „стожер” на духовността и да пази обществото от подмяна на ценностите.

Щедростта и подаянието без християнския дух може да бъдат разбрани и представени като обида за приемащия го, тъй като липсва състрадание и любов към него. А с християнския дух не е така, понеже Иисус Христос се отъждествява с бедните и немощните. Христос ще изисква от всеки от нас дела на милосърдие към бедните, гладните и босите по време на Страшния Христов съд.

Доц. Нушев подчерта важността за Църквата от това организирано събитие, посветено на „Дяконията” и „Милосърдието”  като начин на подновяването на социалната църковна дейност. Той даде пример каква би трябвало да е социалната дейност на Църквата с дейността на св. Василий Велики в Кесария, където той е успял да организира мащабна дейност по отварянето на столове за хранене, приюти и работилници.

Лекторът посочи като съвременен пример на църковното милосърдие Румънската църква, възприела „Василиадата” (социалната дейност на св. Василий Велики), и която поощрява и финансира всестранни милосърдни дейности. Сръбската православна църква, от друга страна, създава и развива организацията „Човеколюбие”, занимаща се с благотворство. В Руската църква също се наблюдава възраждане на човеколюбива дейност през последните години.

Към края доц. Нушев припомни, че носителите на милосърдната дейност в Църквата са семинаристите, студентите богослови, бъдещото богословско поколение – и всички ние да извършваме тази дейност, за да я запазим и за да изпълняваме Божиите дела на земята, като взаимно си помагаме и се подкрепяме. Защото милосърдието е наша лична добродетел и е дело на цялата Църква.

Доц. Костадин Нушев е преподавател по Нравствено богословие в СУ „Климент Охридски”. Завършил е „Културология“ като втора специалност във Философския факултет на Софийския университет. Автор, сценарист и редактор в интернет радио „Сион“.

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova