Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Свилен от гр. Провадия: Ако един студент показва най-доброто от себе си по време на семестъра, би го показал и в бъдещото си развитие

Автор: Свилен от гр. Провадия | 20.08.2017Следният текст е мотивационно писмо, с което Свилен от гр. Провадия, заедно с допълнителни документи, кандидатства за стипендия в конкурса на Милостив - "Добротворчество" 2017. Целта на конкурса е да подпомага младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше образование. Всеки, който желае да помогне за следването на Свилен, може да види как би могъл да го направи следния адрес - http://milostiv.org/text/758

Избрах да продължа развитието си във висше учебно заведение, за да надградя знанията от средното образование. Университетът предоставя възможност за добра професионална реализация, за придобиване на умения и компетенции. Университетът е едно ново начало в живота и развитието на човек. Там попадаш в напълно нова и различна среда – запознаваш се с нови хора, намираш нови приятели. В много ситуации човек открива в себе си нови, непознати страни и качества, които не е подозирал, че притежава. Университетът дава възможност за избор, прави хората по-уверени и сигурни в себе си с опита, който натрупват и знанията, които усвояват.

Университетът осигурява среда, в която има възможност за контакт с бъдещи професионалисти от съответната сфера. Там се променя начина на мислене и възприятие за света. Човек започва да мисли аналитично и да взема правилни решения сам. Университетът дава знания – основните знания за бъдещата кариера на всеки студент. Освен това дава посоката, но всеки сам трябва да извърви своя път.

Докато осъзнаеш, че привидно обикновената стъпка от ученик до студент е всъщност нещо доста решаващо, разбираш, че трябва да вярваш на своето висше училище. Отговорностите и желанията са изцяло на твоите рамене. Това те прави сериозен, отдаден и израстващ човек. Вярвам че, ако един студент показва най-доброто от себе си по време на семестъра, би го показал и в бъдещото си развитие.

Когато посетих за пръв път университета, усетих, че това е моето място за обучение. Още щом започна кандидатстудентската кампания, видях потенциала в моя избор. Специалността, която исках - „Компютъризирани технологии в машиностроенето” е точно отражение на мен самият и се радвам, че избрах Технически университет – Варна за моето развитие. Избрах тази специалност за придобиване на бакалавърска степен, тъй като това е една интересна област, даваща възможност за реализация. Обучението в тази специалност е практически насочено. Инженерите са търсени на работния пазар, което привлича студентите, защото предоставя добри шансове за професионална реализация след завършване на образованието.

За мен успехът е да се реализирам и да приложа наученото в практиката, както и да получа признание за това от бъдещите си работодатели. Получените и усвоени теоретични знания биха ми помогнали да ги приложа в практиката. Обучението в  специалността ще ми е от полза, тъй като след завършване студентите могат да проектират и моделират изделия и технологии както самостоятелно, така и в екип с други специалисти, с помощта на съвременни компютърни софтуерни системи. Освен това кадрите се подготвят да извършват инженерни анализи още по време на процеса на проектиране на изделията, да оценяват технологични обекти и системи от гледна точка на съвременните концепции за качество, надеждност и конкурентоспособност на изделията. Знанията, получени в тази специалност дават възможност на машинните инженери да ръководят, контролират и осигуряват производството във фирми с традиционно и компютърно управление на производствената техника, да проектират, моделират и оптимизират всякакъв вид технологична и инструментална екипировка, да програмират и настройват (включително и автоматизирано) съвременни машини и системи с цифрово програмно управление.

След като завърша образованието си бих желал да продължа своето професионално развитие в областта на машинното инженерство. То дава широк избор от възможности за израстване и просперитет.

Вярвам, че бих могъл да отговоря на нуждите на работодателите, тъй като съм студент в специалност „Компютъризирани технологии в машиностроенето” в Технически университет – Варна и интересът ми е насочен към работа в сферата на машинното инженерство. Мотивиран съм и съм съсредоточен върху развитието си – умея да уча и да натрупвам знания, и затова мисля, че стипендията от  Вашата  институция ще допринесе за усъвършенстване на моите знания  и умения, за да се развивам и занапред.

Благодаря Ви, че прегледахте кандидатурата ми и се надявам да ме одобрите за стипендията.

Снимка: http://www.freeimages.com/photographer/amalmanikk-56227

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova