Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Сава Йотов дарява за създаването на първото здравно заведение в Дряново

| 09.10.2016Сава Йотов (1885 – 1967 г.) е роден в Дряново, но живее и работи като търговец в София.

Дълбоко привързан към своето родно място, С. Йотов решава да подпомогне задоволяването на една от големите нужди на Дряново по онова време – откриването на здравно заведение. Въпреки че Общинският съвет на Дряново е взел решение за нейното строителство още през април 1935 г., липсата на средства спират осъществяването на строежа. Сава Йотов предлага строежът да се извърши на мястото на родната му къща в Дряново. 

Дарението, което прави, е в памет на неговите родители. Така основният камък на сградата е положен на 4 август 1940 г., а построяването се финансира изцяло от дарителя и възлиза на около 550 хил. лв.

Строежът напредва бързо и в началото на 1941 г. е почти завършен. Това кара Общинският съвет да търси средства за обзавеждането и оборудването на здравното заведение. В периода 1941–1942 г. Съветът и лично кметът на града многократно настояват пред Дирекцията на народното здраве да осигури необходимите средства. Усилията им обаче остават безрезултатни, а общината няма възможност сама да поеме подобен разход.

В тази ситуация С. Йотов отново подпомага своите съграждани. С решение на Управителния съвет на своето акционерно дружество „Сава Йотов износ-внос" от 4 септември1942 г., се прави дарение на Дряновската община в размер на 250 хил. лв. Със 150 хил. лв. трябва да се закупят мебелите и медицинското оборудване за здравното заведение. Останалите 100 хил. лв. са предназначени за образуването на благотворителен фонд „Сава Йотов – АД", с лихвите от който да се поддържа сградата на дома. Управлението на фонда се поверява на кмета на Дряново, общинския лекар и директора на гимназията.

Дарението е прието с протокол на Общинския съвет от 15 дек. 1942 г. На същата дата е образуван и благотворителният фонд. Капиталът му възлиза на 100 хил. лв., а управлението му се осъществява от посочените от С. Йотов длъжностни лица.

Парите са внесени на срочен влог в Българската земеделска и кооперативна банка. С останалите 150 хил. лв. общинското ръководство успява да обзаведе здравно-съвещателната станция, да купи медицинско оборудване за нея и за градската амбулатория. След като сградата е напълно завършена и частично оборудвана, С. Йотов я подарява на своите съграждани. Единственото условие, което поставя, е той и съпругата му да ползват една стая в дома. В знак на благодарност благодетелят е провъзгласен за почетен гражданин на Дряново.

Здравният дом е открит тържествено на 25 юли 1943 г. В него се помещават здравно-съвещателната станция и градската амбулатория, които са оборудвани и веднага започват работа. Третият етаж е пригоден за родилен дом. Въпреки че общинското ръководство настоява пред областния лекар в Плевен да разреши събирането на такси от родилките, областният лекар се произнася, че подобно искане е недопустимо по закон и препоръчва да се образува благотворителен комитет, който да се грижи за събирането на доброволни дарения от гражданите. Не е известно дали общинското ръководство успява да осигури средства за родилния дом. В сградата, дарена от С. Йотов, се помещава и безплатна ученическа трапезария.

Днес в сградата на бившия вече Здравен дом се помещава Социалната служба в града.

Благотворителната дейност на фонда е представена в енциклопедията на дарителството "Дарителските фондове и фондации в България 1878 - 1951 г."


Публикувано във:  http://www.vesti.bg/

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova