Дом за стари хора 
Присъедини се към нас в  Facebook English | Присъединете се към нас 
Начало > Домове за стари хора > Дом за стари хора

Дом за стари хора


Адрес гр. Велинград, бул.Съединение №288, общ. Велинград, обл. Пазарджик Ел. поща
Интернет адрес http://milostiv.org/441 Телефон 0359/55-301
Виж на карта
Капацитет40
Информация
Директорът на дома е Ангел Ачев. Необходими документи за настаняване в дома: а/ предварителни документи - молба – декларация (по образец); - медицинска характеристика за общо здравословно състояние; - преглед от специалист – психиатър; - мед. бележка за бацилоносителство и заразоносителство; - личен амбулаторен картон; - здравноосигуретелна книжка – копие; - рецептурна книжка – копие; - еспертно решение – копие; - копие от нотариален акт; - удостоверение от данъчна служба; - удостоверение за размера на пенсията; - две снимки; - копие от документа за самоличност; - декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация; б/ потребителска такса - 70% от личния месечен доход; - 100% от реалния размер на месечния доход, ако лицето има над 500 лв. спестявания, извършило е прехвърляне на имот или е предоставило такъв срещу издръжка или гледане през последните 5 години. - 30% месечния доход, ако лицето е инвалид по военна служба или BOB. Документите се подават в дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес Услуги на дома: - 3 пъти дневно храна; - почистване на спалните помещения; - помогане при смяна на личния тоалет; - изпиране на личните дрехи; - фризьорски и бръснарски услуги; - осигуряване на долекарска помощ и съдействие за получаване на здравни грижи; - организиране на културни дейности; - организиране на свободното време; - терапевтични и рехабилитационни дейности.
Карта


Обновено на 29.07.2014


Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova