ДДЛРГ Петър Димитров 
Присъедини се към нас в  Facebook English | Присъединете се към нас 
Начало > Домове за сираци: 7-18 г. > ДДЛРГ Петър Димитров

ДДЛРГ Петър Димитров


Адрес с. Първомай; ул.Маркови кладенци № 4, общ. Петрич, обл. Благоевград Ел. поща dovdlrg_petar_dimitrov@abv.bg
Интернет адрес http://milostiv.org/23 Телефон 07427/ 20 28
ДиректорМетоди Попов Виж на карта bgmaps.com
Капацитет50
Информация
ДДЛРГ “Петър Димитров” е обслужващо звено в системата на община Петрич за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи от I до XII (XIII) клас.

В специализираната институция се полагат грижи и създават подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие на децата, както и за тяхната социализация от най- ранна възраст в обществото, условия за развитие на тяхната индивидуалност съобразно възможностите и интересите им, условия за всяко дете да се самоорганизира, да създава форми на самоуправление и да участва в тях. Осъществява се непрекъсната грижа и индивидуален подход към нуждите на всяко дете в условия и среда, близка до семейната.

Към 04.12.2012 година капацитета на ДДЛРГ е 50 места, от които 45 са заети. В Дома са настанени деца полусираци, изоставени деца и деца от отдалечени населени места отстоящи на около над 20км., които нямат достъп до учебно заведение.

Децата настанени в Дома ползват социалните услуги „Седмична грижа”, „Институционална грижа” и „Дневен престой”. Създадени са добри условия за живот и самоподготовка на възпитаниците ни.

Колектива работи единно като екип по отношение правилното морално и нравствено възпитание за израстване на децата като пълноценни личности в нашето общество.

Децата посещават редовно учебните занятия и проявяват съвместно с възпитателите си загриженост по качествената си самоподготовка. Всеки осъзнава ролята си за развитието на другия като личност. Затова и децата вярват, че всички можем да променим живота си и от нас зависи как ще го направим.
Належащи нужди
За огромно съжаление нуждите на децата настанени в специализираните институции са огромни.
Една институция като нашата винаги се нуждае от нещо, а именно необходимостта от:
1. Хранителни продукти за изхранване на настанените деца
2. Хигиенни материали
2.1. Общи: 2.2. За децата:
За подобряване качеството на грижа са необходими:
1. Частично обзавеждане на стаите за отдих – дивани, фотьойли, табуретки, холни масички, секция.
2. Пълно оборудване на компютърна зала – маси за компютри, компютърни конфигурации, столове и др.
3. Подмяна на маси и столове в стаите за самоподготовка на децата / занимални/
4. Подмяна на масите в столовата
5. Подмяна и закупуване на ново кухненско оборудване – съдомиялна машина, готварска печка
6. Подмяна на подовата настилка в спалните помещения на децата с ламиниран паркет
За дарения
Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG47SOMB91303129727500
BIC: SOMBBGSF
Допълнителна информация: АКО ИМА ХОРА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ДАРЯТ СРЕДСТВА ЗА ДЕЦАТА В ИНСТИТУЦИЯТА, МОЛИМ В ПРЕВОДА ДА ПИШЕ,ЧЕ ПОСТЪПЛЕНИЯТА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „ПЕТЪР ДИМИТРОВ” с. ПЪРВОМАЙ, общ. ПЕТРИЧ, обл. БЛАГОЕВГРАД
Карта


Обновено на 22.08.2015


Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova