''Добротворчество'' 2018 - национален конкурс за млади фотографи и младежи в затруднено финансово положение 
Присъедини се към нас в  Facebook English | Присъединете се към нас ''Добротворчество'' 2018 - национален конкурс за млади фотографи и младежи в затруднено финансово положение

Период: 1 май 2018 г. - 15 септември 2015 г.

Описание:
Организаторите на конкурса ''Добротворчество'' се обединяват в разбирането, че различните видове изкуства предлагат уникални начини да разширяват и обогатяват въображението ни и разбиранията ни за света. Нещо повече, ние вярваме, че изкуствата могат да ни помогнат да правим добро като стимулират уважението ни към другите, насочват вниманието ни към проблеми и теми, останали извън обсега на публичните дебати, създават и утвърждават чувството ни за общност като ни предлагат форми на разговор и социално взаимодействие, а също чрез получената естетическа наслада облагородяват чувствата ни и ни обогатяват душевно. Душата, научена да познава и цени красивото става сама красива и добра. Изкуството може да създаде нови реалности и да претвори стари, да утвърди образи за добро, достойнство, ценности - образи и представи според които ние мислим и възприемаме света.

Конкурсът е разделен на три части. Две от тях са за млади фотографи, а третата е за младежи, които желаят да учат висше образование, но са в затруднено финансово положение.

Категории на конкурса

Вдъхновяващи фотографии за хора от болници и домове

Фото дякония

Студенти в затруднено финансово положение

Възрастoва граница на участниците между 14 и 40 години между 14 и 40 години между 18 и 21 години
Краен срок за кандидатстване 5 септември 2018 5 септември 2018 15 септември 2018
Награди
  • Първа - 600 лв
  • Втора - 400 лв
  • Трета - 200 лв
  • Награда на публиката - 150 лв
  • Първа - 600 лв
  • Втора - 400 лв
  • Трета - 200 лв
  • Награда на публиката - 150 лв

Стипендии по 1200 лв
Пълна информация Прочети повече ... Прочети повече ... Прочети повече ...


Наградният фонд е осигурен изцяло благодарение на безусловната подкрепа на дарители.


Copyright © 2011-2018 milostiv.org